torsdag 19 november 2015

Retreiverjaktens grundträning


        Retreiverjaktens grundträning


 Att träna apportering med våra retrievers är roligt både för oss och våra hundar. Låta hundarna göra det de är ämnade att göra, då det är hundar som genom sitt arv och generationer av avelsarbete av duktiga uppfödare har siktet inriktat på apportering och jakt. Förvaltar vi det väl får vi en trevlig, glad och härligt jobbande hund.

En apportör ska helst ha en hög motivation för att orientera, lokalisera, gripa, bära hem och dela med sig av sitt byte.

Däremot vill man att de ska ha en liten motivation för att attackera och ruska sitt byte

Alla hundar har nedärvda beteendeprogram(funktioner)

Jaktfunktionen finns hos alla vilda hunddjur och är grunden till apporteringen och den ser i korthet ut så här.

 

1. Orientering - Med högt huvud söker hunden med alla sina sinnen efter ett jaktbart vilt.

2. Lokalisering - Hunden hör, ser eller känner lukten av något som den koncentrerar sig på. Det är alltså inte frågan om vad utan om var bytet befinner sig.

3. Fokusering - Beroende på vilken retning hunden får börjar den söka (näsan ganska hög), spåra (låg näsa),.fixera med blicken eller lyssna intensivt. Hunden anpassar sitt jaktsätt och avgör hur den bäst ska agera för att få en lyckad jakt.

4. Smygande - När hunden kommer nära ett byte går den upp i vind och smyger sig fram till anfallsposition.

5. Attackerande. Attackerande. Ett litet byte slås ofta med framtassarna (det s.k. sorkhoppet), innan det grips. Ett stort byte bits ofta i flanker eller bakben och dras omkull.

6. Gripande - Hunden griper bytet med munnen. Ett stort byte grips ofta i flanken eller över hasleden medan ett litet byte ofta grips över ryggen. Sättet att gripa är medfött och individuellt

7. Ruskande/dödande - Då hunden gripit ett byte ruskar den på huvudet. Ett litet byte bryter då nacken eller ryggen.

8. Öppnande - Hunden håller fast bytet med sina framtassar och sliter upp det.

Alla sådana beteendesekvenser är delar av hundens nedärvda beteendeprogram, det som är individuellt är motivationen för olika delar i sekvenserna. Det är just i jaktsekvensen som mycket av skillnaden mellan raser och individer visar sig.

 

 

 
 
När jag köper min valp så blir ansvaret mitt, att förvalta och utbilda den till en trevlig hund som kan komma att bli en härlig kamrat på träning, prov och jakter
          Vill man nå ett resultat med sin träning så är det bra att sätta
                    upp mål. Både långsiktiga mål och kortsiktiga mål.

Ett långsiktigt mål kan vara hur långt man ska ha kommit under en säsong eller när man planerar sin första provstart.

Kortsiktiga mål är vägen dit är de små träningsakterna med beteendeträningen.

Jag brukar också göra en prioriteringslista som är viktigt att ha med sig under vägen som man alltid har i tanken.

          
 
 Min är Tysthet – Attityd – Precision

Tysthet

Ska man starta på prov måste hunden vara tyst. Man måste ha noll tolerans på ljud. Ljud hos hunden är ärftligt till en viss del men ljud kommer även av förväntan och stress så det är viktigt att se till att hunden är tyst och inte i en för hög stressnivå när den ska jobba.

Attityd

I jaktarbetet måste hunden kunna ta för sig av terrängen. Den ska kunna jobba självständigt men även vara lyhörd när föraren kallar på uppmärksamhet. Jag vill se en glädje i hunden när den arbetar ute i fält såväl som vid förarens sida.

Precision

Jag vill att hunden tar signaler och riktningar med så stor exakthet som det bara är möjligt och det är det som gör beteendeträningen så effektiv.

Jag jobbar med ett beteende i taget, när hunden kan dem med fart och precision så sätter jag på kommandon på beteendena. Man  brukar säga att man lägger på stimuluskontroll på beteendena.

Sedan sätts beteendena ihop i beteendekedjor.

Apportering är en kedja av beteenden och i träningen kan man göra det lättare för hunden att förstå vad som förväntas av den, både i markerings, dirigerings och sökarbetet.

Beteenden som är användbara för hunden i apporteringsträningen med inriktning mot jakt är.

FOKUS

Fokus/kontakt med mig som förare. Från dag 1 när valpen kommer hem börjar kontaktträningen.

Så enkelt, så kul och så användbart.

Ett ögonkast från valpen på mig, då är jag snabb, klickar eller säger bra och belönar. Ju fler gånger jag gör det ju större är sannolikheten att beteendet kommer att upprepas.   Kontakten tränas i olika positioner.   Stående framför dig, sittande framför dig och sittande vid din sida. Träna även att gå baklänges så att hunden följer efter dig med fokus på dig.

Nu tänker säkert många att jag vill väl inte ha en hund som tittar på mig när jag ska apportera i en jaktsituation och där tro mig, det kommer inte att hända, hunden kommer att fokusera på apporteringsarbetet.                                                                          
Tanken är att allt kul ska du få göra min hund, men det är vägen genom fokus på mig som är nyckel till det roliga och det fokus är det vi grundlägger i kontaktträningen.

JAKTFOT

Transporter/fotgående bredvid sin förare.

Detta kan man träna på många sätt men i all träning så gäller det att inte krångla till det för mycket. Man bestämmer sig för hur positionen för fotgåendet ska vara. Med bogen bredvid mitt knä brukar vara bra då hunden ska kunna följa med allt som händer runt omkring för att se skjutna fåglar som faller för att sedan kunna skickas för att apportera.  Hundarna lägger ofta en stor förväntan i fotgåendet då det ofta leder fram till något roligt. Här gäller det att ha koll på stressnivån så att den inte är för hög. Gå till en början korta sträckor fram till startpunkter där belöningar finns. Belöningar som kan vara allt från en gobit i en skål en meter framför hunden, en apport som kastas eller att jag har preparerat området där hunden sätter sig med lite godis för ett närsök. Så även här måste hunden fokusera på föraren. Det blir nyckel till det roliga.

 

Galopp mot förare/ Inkallning  

 Att träna fart mot mig, är ett vinnande koncept i alla lägen. Så fort hunden vänder upp mot sin förare och är på väg in så ska farten vara så hög som möjligt. När man tränar detta beteende så gäller det att förstärka när galoppen är som snabbast. Du klickar/berömmer alltså när hunden har fått upp farten mot dig och belönar när hunden närmar sig dig. Belöningen kan i den här situationen vara att du precis efter klicket kastar en dummy eller boll bakom dig så att hunden får apportera, den kan också får en gobit från din hand. Här känner du din hund bäst så belöna med det den tycker bäst om så att farten blir hög.                                                                                       

Springa till belöningar

 Här lägger man in grunderna till linjetagsträningen utan att blanda in apporteringen. Unga hundar äter flera gånger om dagen så utnyttja tillfällena. Sätt ner matskålen, backa några steg och låt hunden springa fram o äta.                                                                                                                Gå stegvis framåt genom att utöka avståndet och i stället för matskålen med mat så kan man lägga ut en leksak eller en gobit i en skål.                                                                                                                                  När hunden börja förstå, så sätt ner handen för att peka i riktningen och säg ut.                                                                                                                       Ett linjetaget börjar ta form och hunden börjar förstå att dit handen pekar där finns det något att hitta.

 Sitt/Stå

Hunden ska kunna sitta/stå lugnt och fint bredvid sin dig i många olika situationer.

För att vänta på                                                                                              
 att få hämta en dummys som har kastats                                                       
att en annan hund hämtar en apport                                                               
att vänta på att det kommer änder som ska skjutas och apporteras under en jakt.

Hunden ska också när den har stannat på en stoppsignal kunna sätta sig/stå och invänta förarens signaler, för att bli dirigerad till ett annat område.

 

 

Fast/Loss Gripa/Håll
 

 

Är 3 beteenden som sitter ihop. För att kunna hålla fast så måste man gripa för att man ska kunna släppa måste man kunna hålla fast. De flesta retrievers bär spontant, så när de kommer bärande på något, kommer de ofta för att visa vad de har.                                                                           Beröm bärande. Får hunden beröm/blir positivt förstärkt vid bärandet ökar viljan att vilja bära och den kommer för att visa upp föremålet igen.                                                                                                                            
Ta då föremålet och ge en gobit. Sen ger du tillbaka föremålet. Fortsätt med byteshandeln.                                 

Nästa steg är att när du ska ge tillbaka föremålet, så låter du hunden vänta lite innan den får tillbaka det. Håll det framför nosen och vill hunden gripa det genast, håll upp det lite så att den förvånat tittar på dig och precis när hunden håller tillbaka och tittar förvånat på dig så säger du hundens varsegod så att hunden tar det.

Här får man in början till stadgeträningen och lägger in gripandet på ett kontrollerat sätt. Stadgan belönas med att hunden får gripa - gripandet belönas med att den får lämna - för att när den har lämnat så får den ju hålla position som leder till att den får gripa igen.

Nostarget

Med nostarget tränar man avlämningar, hunden får ett mål att fokusera på.                                                                                                                       
Träningstips

Steg1                                                                                                                       Håll fram handen med öppen handflata mot hunden. Då de flesta hundar är nyfikna så brukar de sträcka fram nosen till handflatan. Exakt då klickar du och belönar hunden.

Steg 2                                                                                                               Fortsätt som du började i steg 1 med att klicka och belöna nosduttar mot handflatan så att, så fort handen kommer fram söker sig hunden med sin nos mot din handflata utan att tänka på något annat.   

Steg 3                                                                                                                        Ha hunden stående framför dig. Repetera steg 2, 3 gånger och ge sen en dummy till hunden så att den griper den, håll handflatan framför dig så söker sig nosen mot handflatan, du tar emot dummyn och det blir en avlämning som du kan belöna.

                                                                                                                      
Med nostarget tränar jag också olika riktningar. Hunden får lära sig att nudda en post-it lapp med nosen. Lappen kan sen placeras på olika ställen så att hunden får springa fram till den. Beroende på förarens placering kan hunden springa åt vänster, höger och rakt fram.                                                                         Detta blir grunden till dirigeringsträningen där hunden kan koncentrera sig på inlärning av tecken och signaler utan att blanda in apporteringen, detta gör det till en enklare inlärning där föraren blir i fokus och inte att hämta apporter.

 

Tasstarget

Targeten är ett mål dit hunden skall springa och stanna för att ta kontakt.

Tasstargeten betyder att man har något som hunden trampar på, t.ex. en musmatta. Mattan placeras på olika ställen så att hunden får springa fram till den. Beroende på förarens placering kan hunden springa åt vänster, höger och rakt fram.  I träningen kan man med fördel kombinera nostarget med post-it lapp och tasstargeten i                                                             dirigeringsträningen.    
                                                                                                  
Även stoppsignalträningen är mycket effektivt när man använder sig av musmatta o plattform.                                                                                           

Bakdelskontroll
Med bakdelskontroll blir hunden medveten om var de sätter ner baktassarna.  Den bli följsam i vändningar och att efter avlämningarna vända upp i utgångsställning för att vara redo för nästa skick utan att man som förare behöver fundera på vad hunden gör.

 

Beteendeträningen kvalitetssäkras
Det är viktigt att alla beteenden har hög pålitlighet så därför kvalitetssäkras dom. Här jobbar vi med omvänd lockning och externa belöningar. Det skapar beteenden som är mer motståndskraftigt mot det som händer runtomkring.                                                                         

En klickerklok hund som älskar att träna, bjuder glatt på beteenden och håller positioner med glad förväntan på ett varsågod vid omvänd lockning eller en extern belöning. Du kan använda kvalitetssäkringen på alla beteenden som jag har gått igenom här ovanför.

Alla hundar har inte samma möjligheter att nå samma mål. En del hundar har genom sitt arv lättare att bära på saker, en del har lite svårare. Men alla hundar kan nå sin bästa nivå med bra upplagd träning. Och man kan ha det väldigt trevligt tillsammans för vi måste komma ihåg att alla hundar gör så gott dom kan efter de förutsättningar de har fått med sig genetisk tillsammans med de förutsättningar vi ger dem med bra träningen och bra belöningar.
 

 Med den här artikeln vill vi inspirera hundägare att träna sina hundar med en positiv träningsmetod som ger ett resultat på det mål som man sätter upp. Men även en hundträning som ger glada hundar och glada hundägare.

Vill ni veta mer om oss och mitt sätt att träna kan ni gå in på min blogg  http://touchofgunsmoke.blogspot.se/  eller på min hemsida www.angsatersgardochhunderi.se .Där hittar ni mer om beteendeträningen och lite andra träningstips.

Min  Facebooksida https://www.facebook.com/www.angsatersgardochhunderi.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar